Exoskeleton voor therapie en mobiliteit

Ekso NR is een exoskeleton dat verlamde mensen helpt actief rechtop te staan en opnieuw te stappen. Veelal worden daarbij krukken of een looprek gebruikt om het eigen gewicht mee in balans te houden.

Weer op eigen benen, sneller revalideren

Een Ekso NR-exoskeleton kan gebruikt worden door patiënten die verlamd zijn tot op C7-niveau, met gelijkaardige verlammingen van het onderlichaam, door MS, …. Het herhaalde stappatroon met de Ekso GT™ zorgt voor snellere revalidatie en levert ook positieve resultaten op bij patiënten met zware verlammingen.

 

Technologie uit de VS

Ekso GT™  is een product van het Amerikaanse  pioniersbedrijf bedrijf Ekso Bionics dat intussen al tien jaar bestaat en een spin-off is van de Berkely universiteit in Californië.

Weer stappen met een tred

Ekso NR imiteert een natuurlijk gangpatroon met behulp van sensoren die motoren activeren en de patiënt zo stappen doen zetten. Een natuurlijke tred oefenen is belangrijk bij patiënten die een beroerte hebben gehad maar ook bij patiënten die in een rolstoel zitten.

Step Generator-software

De Ekso NR is uitgerust met Step Generator-software. Die berekent maar liefst 500 maal per seconde het gangpatroon en de heupzwaai die nodig is om vooruit te gaan. Het voorkomt dat de patiënt struikelt, zeker in het begin van een therapie waarbij het nog zoeken is naar een lichaamshouding om in evenwicht te blijven. In veel gevallen zijn en blijven krukken wel nodig als extra steun.

ONTDEK EKSO NR

Sensortechnologie en robotica

Sensoren en motoren

Een Ekso NR is uitgerust met sensoren  die op twee manieren de bewegingsmotoren activeren: door de patiënt zelf, al naargelang die zijn gewicht weet te verplaatsen, of door een therapeutische begeleider die de Ekso NR bedient.

Voor verschillende maar niet alle patiënten

De Ekso NR is makkelijk aanpasbaar om per dag door verschillende patiënten te worden gebruikt. Er zijn ook extra in- en uitneembare steunpunten al naargelang de nood van de patiënten. Patiënten moeten wel sowieso tussen de 1m50 en 1m90 groot zijn, kunnen een bekkenbreedte hebben tot 46 cm en mogen niet meer dan 100 kilo wegen. Patiënten moeten ook medisch geschikt worden bevonden en mogelijk eerst andere oefeningen doen vooraleer ze in aanmerking komen.

Verschillende modi

De software van de Ekso NR maakt het mogelijk om het toestel volledig af te stellen op de toestand van de patiënt en de vorderingen die hij maakt: van volledig aangedreven door de Ekso NR tot een minimale ondersteuning. De Ekso NR geeft ook onmiddellijk feedback aan patiënt en therapeut zodat tijdens een sessie aanpassingen makkelijk kunnen en sneller vooruitgang wordt geboekt.

Voor therapie en mobiliteit

Voor veel types patiënten en hun doelstellingen

Ekso NR kan gebruikt worden bij verlammingen ten gevolge van beroerte, dwarslaesie tot op het niveau C7, ruggegraatletsels en neurologische aandoeningen. Zowel bij verlammingen die acuut zijn als bij chronische.

Stappen in stappen

Stappen met een Ekso NR gebeurt in stappen, sowieso onder begeleiding van een therapeut. Mondjesmaat beginnend en langzaam loslatend tot de patiënt – al naargelang zijn toestand – op eigen kracht weer kan stappen.

Meer levenskwaliteit

Ook voor patiënten die geen zicht op verbetering hebben op hun toestand kan de Ekso NR helpen om hun conditie op peil te houden. Rechtop bewegen voorkomt hart- en longproblemen, botontkalking en zitwonden en zorgt zo voor veel meer levenskwaliteit.

Minder zwaar voor therapeut

De Ekso NR verlicht het fysiek en belastende werk van de therapeut en voorkomt dat die teveel moet tillen en dragen.

PATIËNTEN VERTELLEN OVER DE EKSO GT™

"Er staat ons nog veel te wachten"

Pieter Van Mieghem zit in een een rolstoel en kan niet stappen. En toch zet hij 1000 stappen per week: “Als het met evolutie van exoskeltons zo snel gaat als met die van auto’s dan staat er ons nog veel te wachten.”

"Ik wil vooruit"

Ilse Van der Schoot loopt op krukken en gebruikt een robot om terug beter te kunnen stappen: “Ze zeggen wel dat ik maar kan behouden wat ik heb, maar ik wil vooruit.”

"Hoop doet leven en ondertussen zijn we goed bezig"

Bob Gillis zit in een een rolstoel en kan niet stappen. En toch zet hij 2000 stappen per week: “Hoop doet leven en ondertussen zijn we goed bezig”

BEKIJK EKSO NR LANGS ALLE KANTEN

Dr. Karen Nolan over haar Ekso GT™-onderzoek met CVS-patiënten

In deze TED TALK vertelt Dr. Karen Nolan van The Kessler Foundation over haar onderzoek met CVS-patiënten die de Ekso NR gebruiken bij revalidatie en de positieve resultaten ervan. Dr. Karen Nolan zet ook langere termijn- en breedschaligere studies op om die resultaten te kunnen verifiëren.

In combinatie met andere technologie

In deze reportage van VTM toont rolstoelpatiënte  Jolien Van Loy hoe ze de Ekso NR combineert met twee neurobionische handschoenen om zelfstandig te kunnen stappen.

In het revalidatiecentrum

In deze video van producent Ekso Bionics wordt getoond hoe een revalidatiecentrum de Ekso NR  gebruikt om patiënten te laten stappen. Patiënten en begeleiders leggen uit hoe ze dat ervaren.