ARTHE project

Ortho-Medico/Neuro-Bionics werkt in het kader van het EU-project CrossCare aan het ARTHE project.

Het primaire doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuwe generatie van intelligente revalidatiehulpmiddelen die in staat zijn om op adaptieve wijze bewegingsassistentie te bieden aan patiënten die geconfronteerd worden met een zwakke of abnormale spieraansturing, als gevolg van ouderdom gerelateerde aandoeningen (vb.: beroerte, eng.: Cerebro Vasculair Accident, CVA of stroke). Deze toestellen zullen in eerste instantie gebruikt worden als aanvulling op de huidige arbeidsintensieve manuele therapie tijdens het zware revalidatietraject en zullen in een later stadium een mogelijkheid vormen om therapie op eigen initiatief voort te zetten na de reguliere standaard therapie (post revalidatie) in het revalidatiecentrum. In een later stadium zou dezelfde brace functionele assistentie bieden in een thuissituatie.

De World Health Organisation (WHO) voorspelt dat het aantal CVA’s met 36% zal stijgen tussen het jaar 2000 en 2025 (1.1M naar 1.5M). De groeiende disbalans tussen het aantal zorgverleners en het groeiende aantal zorgbehoevenden geeft aanleiding tot 1 van de grootste uitdagingen van deze tijd: het huidig Europees zorgmodel kwalitatief en kosteneffectief houden. De toevlucht naar geautomatiseerde toestellen die zorgverleners kunnen ontlasten en patiënten de kans geven om hun revalidatie in eigen handen te nemen, vormt een interessante en mogelijke optie.

Ortho-Medico heeft de laatste jaren een stijgende tendens van zulke hulpmiddelen waargenomen in diverse kennisinstellingen. Hoewel de technische maturiteit inmiddels klaar lijkt voor mark-introductie zijn de voorgestelde prototypes niet conform een geijkt productie proces en de nodige keuringen. Het ultieme doel van Ortho-Medico is om in te spelen op robotische hulpmiddelen die op een betaalbare en kost effectieve manier kunnen ingezet worden om Europa’s nummer 1 zorguitdaging aan te pakken.

De toegevoegde waarde van Ortho-Medico is hun netwerk van orthopedische fabrikanten en actoren om de bestaande beloftevolle prototypes marktklaar te maken. De orthopedische fabrikanten kunnen bestaande producten met minimale adequate aanpassingen integreren tot een actieve elleboogbrace die op functionele wijze kan bijdragen tot een betaalbare en kwaliteitsoplossing voor een groot zorgprobleem zoals beroerte.

De proeftuinen LICALAB en EIZT bieden een ideale optie om de gebruikerswensen van alle stakeholders te identificeren voor een verdere productintegratie die afgestemd is op de wensen en noden van de eindgebruikers. Door het organiseren van iteratie live tests met een beperkt relevant testpubliek zullen mogelijke verbeterpunten tijdig gesignaleerd en bijgestuurd kunnen worden.

De introductie van actieve hulpmiddelen die patiënten in staat stellen hun therapie verder en langer toe te passen, ook na het revalidatieproces, en later zelfs op functioneel niveau in een thuissituatie, kan aanleiding geven tot een nodige versnelling voor een tot nu toe bijna onbestaande economische markt voor deze nuttige hulpmiddelen.

Naast de mogelijkheid tot integratieversnelling van CVA patiënten door een mogelijke aanvulling op hun therapie is een belangrijk doel om de groeiende disbalans tussen het aantal zorgbehoevenden en verleners te verlichten. De introductie van deze hulpmiddelen betekenen, naast de beoogde ontlasting, op lange termijn ook een grote besparing voor zorginstellingen.

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met partner Mobilab en proeftuinen Vlaanderen: LICALAB en Nederland:EIZT. Dankzij deze samenwerking kunnen we met de input van beide expertise groepen een hoog kwalitatief en functioneel product versneld in de markt zetten.

Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.